search

Privacybeleid

Laatste update: 21 maart 2024

Dit document geeft het volledige privacybeleid weer van SerieTotaal. Dit privacybeleid is van toepassing op alle online diensten binnen het SerieTotaal netwerk tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Dit privacybeleid maakt onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden.

De website SerieTotaal is een uitgave van Stillpoint Media B.V.

Privacy principes


SerieTotaal gelooft sterk in het belang van een positieve gebruikerservaring en het opbouwen van vertrouwen met zowel huidige als toekomstige gebruikers als fundament voor een succesvolle website. Ons streven is om dit vertrouwen en een positieve ervaring te verdienen door het leveren van een betrouwbare website, transparante en directe communicatie, en het ontwikkelen van een bedrijfscultuur die priorititeit geeft aan een uitstekende gebruikerservaring met onze website. We zijn ervan overtuigd dat het vestigen van dit vertrouwen het effectiefst wordt bereikt door een constante bewustwording en toepassing van deze overtuiging in alle activiteiten en beslissingen die dagelijks worden genomen.

In het verlengde hiervan heeft SerieTotaal een privacybeleid ontwikkeld dat moet bijdragen aan het beschermen en respecteren van de gegevens en informatie van onze gebruikers. Wij behandelen de gegevens en informatie van gebruikers als zijnde het eigendom van de gebruikers.

Verder respecteren we de privacy van onze gebruikers en hebben derhalve een strikt beleid aangaande het niet vrijgeven van [contact-] informatie aan derden welke hierom vragen.

Privacy uitgangspunten


Jouw informatie [en gegevens] zijn van jouw en jij beslist wie er toegang tot krijgt;


 • Jij behoudt het eigendomsrecht over jouw informatie ook wanneer SerieTotaal van eigenaar veranderd of wanneer het privacybeleid wordt aangepast;

 • Je kunt op ieder moment informatie toevoegen, verwijderen en aanpassen;

 • SerieTotaal zal zonder jouw toestemming nooit jouw informatie aanpassen;

 • SerieTotaal zal jouw informatie niet verkopen, ruilen of op enige wijze delen met derden tenzij wij hiertoe wettelijk worden gedwongen of zonder dat jij toestemming hieromtrent hebt verleend;

 • SerieTotaal stuurt geen e-mails uit naar of afkomstig van een gebruiker tenzij deze specifiek hiervoor heeft gekozen;

 • SerieTotaal verstuurt nooit spam of ongewenste reclame;

 • De gebruiker kiest er zelf voor welke informatie hij deelt met andere gebruikmakend van de mogelijkheden en beperkingen van onze website hiertoe.


Gebruikers informatie


Wij verzamelen en slaan wanneer mogelijk en van toepassing de volgende gegevens op:


 • computer-inlogdata, statistieken omtrent gebruik;

 • verkeer van en naar onze website en diensten en advertentiedata;

 • overige informatie, waaronder IP-adressen van gebruikers en standaardinformatie over het internetgebruik.


Wij gebruiken [persoonlijke] informatie van gebruikers voor:


 • het correct laten werken van onze website en diensten

 • het verifiëren van toegangsrechten op onze website en diensten;

 • het oplossen van geschillen en problemen;

 • het bevorderen en handhaven van het juiste gebruik van onze website en diensten;

 • aanpassingen van onze website en diensten op basis van ervaringen van gebruikers;

 • het meten van de belangstelling voor onze website en diensten;

 • gebruikers te informeren over onze website, diensten en updates;


Het delen van gegevens met derden


SerieTotaal zal jouw informatie niet verkopen, ruilen of op enige wijze delen met derden tenzij wij hiertoe wettelijk worden gedwongen, het delen van deze informatie van rechtswege gebruikelijk is of in overeenstemming met jouw instructies. SerieTotaal zal jouw informatie gebruiken om het door jouw beoogde gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken.

Door ons verzamelde demografische informatie wordt gedeeld met onze zakelijke partners. Deze informatie kan op geen enkele wijze direct in relatie worden gebracht met onze gebruikers en/of te identificeren persoonlijk informatie.

Rechten omtrent jouw informatie en gegevens


Als gebruiker heb je het recht om jouw informatie op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen en op te vragen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen. Door de gebruiker uitgevoerde wijzigingen worden per direct uitgevoerd.

Wijzigen van Eigenaar


In het geval van verkoop of fusie van SerieTotaal zal jouw informatie en gegevens in de meeste gevallen worden overgedragen naar de nieuwe eigenaar. In dit geval zal je op gepaste wijze geïnformeerd worden via e-mail of via website. Jouw informatie zal na overdracht behandeld worden in overeenstemming met het privacybeleid dat van toepassing was wanneer jouw informatie werd verzameld.

Wanneer wij jouw informatie anders willen gaan gebruiken dan de wijze dan vastgesteld in de privacybeleid zal jij hieromtrent op gepaste wijze geïnformeerd worden via e-mail of via weergave op onze website bij het onderdeel privacy. Jij hebt vervolgens de keus om hiermee akkoord te gaan of niet. Ongeacht of je hier wel of niet mee akkoord gaat je hebt te allen tijde het recht jouw informatie te verwijderen.

Cookies


Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren je heeft ingesteld voor het gebruik van de website. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Meer informatie over cookies.

Log Files and Backups


SerieTotaal is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om onze website en diensten zo continue en goed mogelijk aan te kunnen bieden maken wij gebruik van logfiles en backups. Door gebruik te maken van logfiles kunnen wij de applicaties monitoren en eventuele storingen effectief verhelpen. Bij verlies aan data kunnen wij d.m.v. de backups het verlies minimaliseren. De back-ups worden uitsluitend gebruikt om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. SerieTotaal analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren. Alle data word opgeslagen en verwerkt in Nederland.

Gebruiker communicatie


Via onze blog informeren wij je over wijzigingen en veranderingen die van invloed zijn op onze aanbod van diensten.

Links


Onze website bevat links naar andere websites. Het is vanzelfsprekend dat onze voorwaarden en privacybeleid niet van toepassing zijn op die desbetreffende sites. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en gebruik van deze sites. Wij raden je aan om de voorwaarden en privacybeleid van deze websites te lezen.

Polls


Op onze website kunnen bezoekers geheel anoniem en zonder registratie hun stem uitbrengen op de polls die onder de artikelen staan. Deze data is volledig geanonimiseerd. Bezoekers kunnen hier verder geen rechten aan ontlenen.

Rechtsysteem


Wij willen je erop attenderen dat ons privacybeleid net als alle andere juridische overeenkomsten, aangepast kunnen worden zonder jouw voorafgaande toestemming in geval van een wetswijziging, rechterlijke uitspraak, beleid van de overheid etc. Wanneer deze situatie zich voordoet zullen we dit kenbaar maken via onze website en diensten.

Veiligheid en vertrouwelijkheid


SerieTotaal committeert zich aan het beveiligen van je gegevens en de vertrouwelijkheid hiervan te beschermen.

Aanpassingen SerieTotaal privacy statement


SerieTotaal heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen. Waneer wij dit doen zullen wij de aangepaste versie via onze website en diensten toegankelijk maken. Wanneer wij jouw informatie anders willen gaan gebruiken dan de wijze zoals vastgesteld in het privacybeleid ten tijde dat jouw informatie is verzameld heb je vervolgens de keus om hiermee akkoord te gaan of niet. Ongeacht of je hier wel of niet mee akkoord gaat, je hebt ten allen tijden het recht jouw informatie te verwijderen.

Contact


Als je nog vragen of opmerkingen aangaande onze privacy statement hebt neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden vragen binnen 5 werkdagen.