Netflix legt eindelijk zelf uit hoe het zit: series worden gecanceled op basis van 'completion rate'

Netflix legt uit wanneer het serie cancelt

Netflix heeft een toelichting gegeven op het proces om series al dan niet te cancelen.

Bas de Kramer, 13 januari 2023 13:46

Het cancelen van series gebeurt steeds vaker. Sinds 2020 heeft Netflix meer dan 40 series geannuleerd. Hoewel sommige fans denken dat de selectie nogal willekeurig gebeurt, aangezien soms zeer populaire series niet worden verlengd en minder populaire serie juist wel, zit er toch wel degelijk een logica in.

Completion Rate

Volgens Forbes houdt Netflix bij het bepalen of een serie een vervolg krijgt namelijk voornamelijk rekening houden met de zogeheten 'completion rate' van de serie. Met andere woorden: in hoeverre kijken de kijkers de serie af?

Lage rates

Als de completion rate minder dan 50 procent is, dan heeft de serie een grote kans om gecanceld te worden. Het uitkijken van een serie is dus belangrijk om die daadwerkelijk een vervolg te geven. Zo zou de serie Resident Evil maar een completion rate van 45 procent hebben gehad en de nieuwe serie 1899 zelfs maar een completion rate van 32 procent.

Gevoel

Toch zegt de CEO van Netflix, Ted Sarandos, dat ook het gevoel blijft meespelen. “Het is 30 procent data en 70 procent (onderbuik)gevoel”. Er hangt dus een hoop af van data, maar uiteindelijk vinden de beslissingen om een serie al dan niet door te laten lopen toch plaats op gevoel.

Lees meer over: netflix

Populair nieuws